تازه ترین خبرها
Home / گزارش ها / الاحواز / فاجعه موج دوم کرونا در احواز اشغالی: ورود اتوبوس حامل بیماران مبتلا به کرونا به بیمارستان ۱۷ شهریور عبادان احواز اشغالی

فاجعه موج دوم کرونا در احواز اشغالی: ورود اتوبوس حامل بیماران مبتلا به کرونا به بیمارستان ۱۷ شهریور عبادان احواز اشغالی

فاجعه موج دوم کرونا در احواز اشغالی: ورود اتوبوس حامل بیماران مبتلا به کرونا به بیمارستان ۱۷ شهریور عبادان احواز اشغالی

وضعیت کرونا در عبادان فوق قرمز است و کرونا بیداد میکند
۱۸ ژوئن ۲۰۲۰

امیر احوازی
مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی احواز
http://WWW.ALAHWAZ.COM
https://t.me/adpffarsi

https://www.youtube.com/watch?v=vMHS9U5q-Sg&feature=youtu.be

About Admin

Leave a Reply

Share This