تازه ترین خبرها
Home / گزارش ها / الاحواز / چهارمین روز تجمع کارگران نیشکر سبع اتلال احواز اشغالی

چهارمین روز تجمع کارگران نیشکر سبع اتلال احواز اشغالی

چهارمین روز تجمع کارگران نیشکر سبع اتلال احواز اشغالی در اعتراض بە عدم رسیدگی مدیریت این شرکت بە مطالباتشان.
۱۸ ژوئن ۲۰۲۰

امیر احوازی
مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی احواز
http://WWW.ALAHWAZ.COM
https://t.me/adpffarsi

About Admin

Leave a Reply

Share This