الاحوازجهاندیدگاه‌ها

( اصرار بر انكار حقيقت ،يعني قبول واقعيت )

شريعتي، اين عنصر جنايتكار نظام آخوندي كه نماينده ي نظامي اشغالگرها در الأحواز است ،با كمال وقاحت و وحشي گري اما در پوستين انسان نماها ،جانكاه ترين فجايع تاريخ بشريت را بر مردم الأحواز اشغالي در عرض فقط ۵ سال ماموريتش روا ساخت و در راستاي پيشبرد برنامه ي نسل كشي عرب هاي الأحواز اشغالي ،ذره اي درنگ نكرد و از اعمال هر گونه اقدامي فروگذار نبود.
تاريخ الأحواز اشغالي هرگز فراموش نخواهد كرد كه شريعتي با كمك و مساعدت فرقه ي ضاله اي بنام بهبهاني هاي ولايي به اين مقام شوم رسيد و براي اثبات خود به اين فرقه منحرف ،مبادرت به اجراي مو به موي اوامر ضد عرب شان شد تا جايي كه پس از اجرای اين برنامه ها ي مدون و برنامه ريزي شده ي ضد عرب ،از استحاله ي عرب هاي الأحواز ،با افتخار ياد مي نمايد و قهقهه زنان ،از خرابي هاي به بار آمده كه نتيجه عمق دشمني يك عنصر است ،با بي شرمي تمام بازديد بعمل مي آورد و شادمان از كنار آنها مي گذرد.
بر ما تكليف است كه بايد سايه هاي مخوف و سياهي كه پشت شريعتي براي قلع و قمع عرب ها ،پنهان شده اند را شناسايي و برنامه هاي مخرب كه براي عرب ها ، تدارك ديده اند را يكي پس از ديگري افشا نماييم.
تسريع و شتاب در آلوده كردن عمدي و قاصدانه آب شرب مردم الأحواز ،تزريق زباله هاي بيمارستاني و زباله هاي مضر كارخانجات شيميايي در رودخانه ها ،راه اندازي جنگ تمام عيار اقتصادي و معيشتي با كشاورزان و دامداران الأحوازي و قطعي مكرر آب و عدم اختصاص آن براي مصارف كشاورزي ،خشكاندن رودها و متضرر ساختن سريالي و كمرشكن كشاورزان و دلسرد شدن كشاورزان براي امر كشاورزي ،كه تنها راه امرار معاش هزاران خانوار أحوازي است تنها بخشي از برنامه عملياتي عرب ستيزي است.
گسيل ساختن عامدانه و طرح ريزي شده ي مسير پر خطر رودخانه هاي طغيان و انحراف عمدي مسير سيل هاي هولناك به سمت شهرها و روستاهاي الأحواز ،در راستاي منافع فرقه ي عرب ستيز كه خواستار مهاجرت اجباري عرب ها از محل زندگي شان شده بود بخش كوچكي از جرايم ضد انساني است كه منجر به نابودي هزاران هزار هكتار محصول كشاورزي كه با وجود بي آبي مفرط ، هزينه هاي گزاف و زحمت فراوان كشاورزان ،آماده برداشت مي بود ،همه از بين رفت و با رسانه اي ساختن احتمال غرق شدن منازل ،سعي در مهاجرت و انتقال عرب ها به مركز جغرافياي موسوم به ايران و تسخير زمين هاي مردم عرب براي مقاصد استخراج نفت و پياده نمودن طرح هاي تروريستي ،تنها بخشي از اقدام فاشيستي عنصر دروغپرداز آخوندي، شريعتي است.اقدامات شريعتي با استقامت دليرانه مردان عرب مواجه شد و هرگز عملي نشد و نخواهد شد.
بازديد جنجال برانگيز نماينده ي سمنان از الأحواز در بحبوحه قطعي مكرر آب در مناطق الأحواز و بويژه منطقه غيزانيه و شگفت زده شدن او از اين همه ظلم و تباهي در حق مردم مظلوم الأحواز ،حجت بر همه تمام شد كه ملت صبور و مبارز الأحواز ،در ٩٥ سال اشغال و بخصوص در دوره شريعتي سفاك ، متحمل چه مصيبت هاي ناگواري شده اند اما مي بينيم كه جناب شريعتي اين عنصر متعفن ،با كمال وقاحت خود را نماينده ي ملاها و فرقه ي كور بهبهاني هاي ولايي منحرف معرفي مي نمايد آنهم براي سركوب شديد و بي حد و حصر عرب ها به نفع اهداف آمرانش.
سپاه تروريستي ،نقشي كليدي در هدايت اين عنصر خطرناك براي نابودي بنيان كامل الأحواز اشغالي دارد و شريعتي ،ويترين اين طرح ترور سيستماتيك عرب هاست.
گماشتن عده اي از ميان مزدوران عرب در پست هاي پوشالي و بي تاثير ،آنهم مشروط ساختن آنها به خوش خدمتي در خدمت به اهداف تروريسم ، بنام عرب ها و عليه عرب ها چيزي جز فريب افكار عمومي نيست چون پست مديران كل الأحواز در قبضه ي سپاه و فرقه ضاله ي بهبهاني هاي ولايي ميباشد.از ميان نود پست كليدي الأحواز تنها يكي يا دو پست غير مطرح و غير موثر در تعيين سرنوشت عرب هاي الأحواز ، عرب هستند اما قريب به اتفاق ٩٩ درصد پست ها در اختيار اشغالگران است.

گزينش و انتخاب بدترين و نالايق ترين گزينه هاي انتخابي جهت ادارات آموزش و پرورش سطح الأحواز و وارد ساختن ضربات مهلك به نظام آموزشي الأحواز و عادي ساختن امر افت تحصيلي شديد و آموزش رو به زوال در مدارس الأحواز حتي به گفته آمارهاي خود مسولين نظام تروريستي گوياي اين حقيقت است كه در الأحواز ،تروريسم تحصيلي نهادينه شده است.شريعتي و مزدورانش با افتخار سعي در منهدم ساختن بنيه ي علمي الأحوازي ها دارد.
در آبان ماه ٩٨ ،عده اي از جوانان اهل معشور الأحواز در اعتراض به وضع بد معيشتي و تبعيض نژادي در استخدام شركت ها و پتروشيمي هاي معشور ،كه مركز اول پتروشيمي هاي خاورميانه است بپا خواستند چون با وجود شهرك هاي صنعتي فراوان ،اين جوانان از نان شب هم محروم شده اند و در كمال بي توجهي به اين جوانان و آمار وحشتناك بيكاري و محروميت شديد ،هزاران نفر غير بومي به امر خود شريعتي در اين كارخانه ها ،استخدام شده اند و اين جوانان و خانوادهايشان كه بايد در اولويت استخدام و امكانات رفاهي باشند ، از بديهي ترين حقوق انساني محروم شده و فقط حسرت مي خورند.گران شدن بنزين در جغرافياي موسوم به ايران ،بهانه اي شد تا همصدا با ديگر ملت هاي تحت اشغال براي احقاق حقوق ضايع شده ،فرياد حق خواهي سر دهند و تنها مي خواستند تا با تجمع مسالمت آميز حرف گوياي خود را به زبان بياورند و اين همه دردمندي را به گوش جهانيان برسانند اما شريعتي به امر فرقه ضاله ي بهبهاني هاي ولايي كه از سپاه تروريست مستقيم دستور ميگيرند در يك عمليات غافلگيرانه و با استفاده از سلاح سنگين و نيمه سنگين مبادرت به محاصره جوانان مظلوم معشور كه به نيزارهاي جراحي پناه برده بودند شد و پس از آن ،همه را به رگبار بستند و تمام تظاهركنندگان را كشتند و به اين هم بسنده نكردند و نيزار را پس از ريختن بنزين بر اجساد ، سوزاندند و قلب جهانيان و انسان دوستان جهان را به درد آوردند.
تصاوير ماهواره اي كه نيويورك تايمز دقيقا پس از اين واقعه هولناك منتشر ساخت گوياي همه ي حقيقت است كه تكه ي خيلي بزرگي از منطقه جراحي الأحواز تبديل به زغال شده بود و اين تصاوير را به همراه جنايت وقيحانه عليه بشريت ، شريعتي تروريست را منتشر و در تاريخ مقاومت الأحوازي ها ثبت نمود.

سيد علي طباطبايي

مركز اطلاع رساني جبهه دمكراتيك مردمي الاحواز

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا