Home / جغرافياي ايران جعلي / زندانی سیاسی هدایت عبدالله پور تیرباران شد

زندانی سیاسی هدایت عبدالله پور تیرباران شد

چهارشنبه 21 خرداد 99 در پی مراجعه پدر زندانی سیاسی “هدایت عبدالله پور” به واحد اجرای احکام دادگستری ارومیه اشغالی، به وی گفته شد که پسرش بیست روز پیش یعنی در 22 اردیبهشت اعدام شده است.

به گفته سازمانهای حقوق بشری امروز چهارشنبه 4 تیر اداره ثبت احوال اشنویه گواهی فوت این زندانی سیاسی را به خانواده اش تحویل داده است که بدین ترتیب اعدام وی رسما تایید شد و شیوه اعدام وی تیرباران در اشنویه بوده است.

فواد فرج پور

مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی الاحواز
WWW.ALAHWAZ.COM

About Admin

Leave a Reply

Share This