الاحوازويديوها

دهمین‌روز از اعتصاب کارگران نیشکر سبع اتلال احواز اشغالی

دهمین‌روز از اعتصاب کارگران نیشکر سبع اتلال احواز اشغالی با راهپیمایی کارگران درمحوطه شرکت برگزار شد.
کارگران شعار های اتحاد ‌اتحاد را فریاد زدند و پلاکارد حاوی خواست ها را حمل کردند.
۲۴ ژوئن ۲۰۲۰

امیر احوازی
مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی احواز
http://WWW.ALAHWAZ.COM
https://t.me/adpffarsi

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا