Home / گزارش ها / الاحواز / تصویری از استراحتگاه یکی از پتروشیمی های عسلویه احواز اشعالی

تصویری از استراحتگاه یکی از پتروشیمی های عسلویه احواز اشعالی

تصویری از استراحتگاه یکی از پتروشیمی های عسلویه احواز اشعالی وکارگران درهم تنیده در که از وضعیت قرمز هم عبور کرده مشغول استراحتند.
۲۷ ژوئن ۲۰۲۰

امیر احوازی
مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی احواز
http://WWW.ALAHWAZ.COM
https://t.me/adpffarsi

About Admin

Leave a Reply

Share This