نماد سایت ADPF | جبهه دمکراتیک مردمی احواز

رژیم اشغالگر وتروریستی ایران مضیف میسان در روستای دحیماویه در نزديكى شهر خفاجيه احواز اشغالی به آتش كشيد

عوامل دست نشانده ودشمنان ملت وفرهنگ عرب رژیم اشغالگر وتروریستی ایران مضیف میسان در روستای دحیماویه در نزديكى شهر خفاجيه احواز اشغالی صبح امروز جمعه ۶ تيرماه ۱۳۹۹، بطور کامل در آتش سوخت.
۲۷ ژوئن ۲۰۲۰

امیر احوازی
مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی احواز

http://WWW.ALAHWAZ.COM
https://t.me/adpffarsi

خروج از نسخه موبایل