تازه ترین خبرها
Home / جغرافياي ايران جعلي / ۷۲ ساعت پس از انفجار ‎#خجیر تهران، سنسورها در کشور سوئد، خبر از تششعات اتمی غیر طبیعی دادند!

۷۲ ساعت پس از انفجار ‎#خجیر تهران، سنسورها در کشور سوئد، خبر از تششعات اتمی غیر طبیعی دادند!

۷۲ ساعت پس از انفجار ‎#خجیر تهران، سنسورها در کشور سوئد، خبر از تششعات اتمی غیر طبیعی دادند!
۲۹ ژوئن ۲۰۲۰

امیر احوازی
مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی احواز
http://WWW.ALAHWAZ.COM
https://t.me/adpffarsi

About Admin

Leave a Reply