تازه ترین خبرها
Home / گزارش ها / الاحواز / اعتراضات جغرافیای جعلی موسوم به ایران را فراگرفته؛ اطلس تازه‌ترین تجمعات کارمندان، کارگران، بازنشستگان، مالباختگان و دانشجویان

اعتراضات جغرافیای جعلی موسوم به ایران را فراگرفته؛ اطلس تازه‌ترین تجمعات کارمندان، کارگران، بازنشستگان، مالباختگان و دانشجویان

موج دیگری از اعتراضات کارگران، کارمندان، بازنشستگان، مالباختگان و دانشجویان، سراسر جغرافیای جعلی موسوم به ایران را فراگرفته است.
۲۹ ژوئن ۲۰۲۰

امیر احوازی
مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی احواز
http://WWW.ALAHWAZ.COM
https://t.me/adpffarsi

About Admin

Leave a Reply

Share This