تازه ترین خبرها
Home / گزارش ها / الاحواز / پانزدهمین روز از اعتصاب و تجمع اعتراضی کارگران نیشکر سبع اتلال احواز اشغالی

پانزدهمین روز از اعتصاب و تجمع اعتراضی کارگران نیشکر سبع اتلال احواز اشغالی

پانزدهمین روز از اعتصاب و تجمع اعتراضی کارگران نیشکر سبع اتلال احواز اشغالی، مقابل ساختمان نماینده تروریست رژیم اشغالگر ایران ( فرمانداری ) شهرستان سوس احواز اشغالی.
۲۹ ژوئن ۲۰۲۰


امیر احوازی
مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی احواز
http://WWW.ALAHWAZ.COM
https://t.me/adpffarsi

About Admin

Leave a Reply

Share This