تازه ترین خبرها
Home / گزارش ها / الاحواز / اعتراضات کارگران شهر باب هانی در احواز اشغالی

اعتراضات کارگران شهر باب هانی در احواز اشغالی

براساس اظهارات یکی از کارگران، این اعتراضات به دلیل وخیم‌تر شدن شرایط زندگی و مختل شدن اوضاع شهرداری این شهر از جمله چهار ماه حقوق معوقه، اقساط و مزایای دیگر کارگران صورت گرفته است.
علاوه بر مطالبات فوق الذکر، عدم پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی به کلیه کارمندان از جمله کارگران شهرداری، مزید بر علت شده است و تلاشهای کارگران برای رسیدن به مطالبات خود در طول چند ماه گذشته ناموفق بوده است.

رفتار رژیم اشغالگر ایران با ملت عربی الاحواز اشغالی همیشه به گونه‌ای بوده است که از طریق بکارگیری سیاستهای تبعیض آمیز، صاحبان اصلی این سرزمین را به حاشیه رانده و بطور کلی تبعیض نژادی را بر علیه آنها اعمال میکند.

سازمان ملی دفاع از حقوق زحمتکشان الاحواز (شغل)

مترجم‌‌‌‌: فواد فرج پور

مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی الاحواز
WWW.ALAHWAZ.COM

7/1/2020

About Admin

Leave a Reply