تازه ترین خبرها
Home / گزارش ها / الاحواز / سپاه تروریستی رژیم اشغالگر ایران پسماند صفیره احواز پایتخت را شعله ور کرد

سپاه تروریستی رژیم اشغالگر ایران پسماند صفیره احواز پایتخت را شعله ور کرد

دود غلیظی که سپاه رژیم اشغالگر ایران از سوزاندن پسماندها صفیره شعله ور کرده نفس مردم احواز پایتخت را گرفته کرونایی ها و بیماران تنفسی وسالمندان در معرض خطرند
۱ جولای ۲۰۲۰

امیر احوازی
مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی احواز
http://WWW.ALAHWAZ.COM
https://t.me/adpffarsi

https://www.youtube.com/watch?v=i_k3OlZM7Ec&feature=youtu.be

About Admin

Leave a Reply

Share This