الاحواز

اعتصاب کارگران شهرداری باب هانی احواز اشغالی در اعتراض بە عدم دریافت ۴ ماە حقوق معوقە

کارگران میگویند بخش خصوصی نە تنها مطالبات آنها را نمی دهد، بلکە در شرایط سخت کرونا حتی مواد بهداشتی را نیز بە آنها ندادە است

فواد فرج پور

مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی الاحواز
WWW.ALAHWAZ.COM

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا