الاحواز

اعتراضات کارگران شهرداری کوت عبدالله!

از ابتدای سال جاری، کارگران شهرداری مسیر کوت عبد الله، بدلیل تأخیر در دریافت حقوق و عدم تمدید بیمه درمانی، اعتراضات و اعتصابات کارگری بسیاری ترتیب دادند.

امروز نیز در مقابل ساختمان فرمانداری نظامی در شمال احواز اشغالی اعتراضاتی را برپا کردند و خواستار پرداخت معوقات حقوقی و بیمه درمانی خود از ابتدای سال جاری شدند. این کارگران زحمتکش خواستار دریافت حقوق غارت شده خود که در نتیجه اختلاسهای متعدد مدیران اجرایی که از سوی مقامات اشغالگر ایران و پیمانکاران منصوب شده‌اند، بودند.

مطابق اظهارات کارگران، اعتراضات و تحصنها از ابتدای سال جاری آغاز شد. شهرداری با وجود تأخیر در پرداخت حقوق کارگران در طول مدت تقریباً یک سال، شروع به اخراج دسته جمعی کارگران احوازی که اغلب کارگران فضای سبز هستند کرده است. اوضاع بگونه‌ای شده است که کارگر الاحوازی بجای دریافت دستمزد خود، فقط قول و وعده‌های دروغ مقامات اشغالگر را دریافت می‌کند.

مترجم‌‌‌‌‌‌‌: فؤاد فرج پور

سازمان ملی دفاع از حقوق زحمتکشان الاحواز

مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی الاحواز
WWW.ALAHWAZ.COM

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا