تازه ترین خبرها
Home / گزارش ها / الاحواز / بیست یکمین روز اعتصاب کارگران نیشکر سبع اتلال احواز اشغالی

بیست یکمین روز اعتصاب کارگران نیشکر سبع اتلال احواز اشغالی

یست یکمین روز اعتصاب کارگران کادر به استخوان رسیده نیشکر سبع اتلال احواز اشغالی و راهپیمایی در شهر شوی احواز اشغالی

شعار امروز کارگران «کرونا بهانه است فرماندار توی خونه است»
۵ جولای ۲۰۲۰

امیر احوازی
مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی احواز
http://WWW.ALAHWAZ.COM
https://t.me/adpffarsi

About Admin

Leave a Reply