تازه ترین خبرها
Home / گزارش ها / الاحواز / قرارداد ترکمانچای دوم

قرارداد ترکمانچای دوم

وزارت خارجە آمریکا: ظریف اصرار میورزد که “هیچ موضوع مخفی” در مورد قرارداد با چین وجود ندارد. هیچ موضوع مخفی در مورد عهدنامه ترکمنچای نیز وجود نداشت، بجز اینکه هزینه آن را مردم ایران اشغالگر پرداختند. قراداد ایران اشغالگر و چین، یا همان ترکمنچای_دوم، به همان قیمت تمام می شود.

در این توافقنامه یک جانبه، جمهوری خلق چین از حق امتناع در بستن هرنوع قرارداد نفتی، گازی و یا پتروشیمی برخوردار بوده و بر اساس آن قادر است پیش از اعلان مناقصه‌ها در مورد پذیرش و یا رد قراردادها تصمیم‌گیری کند.

حزب کمونیست چین تنها خواستار استفاده از منابع طبیعی تحت اشغال ایران برای پیشبرد اهداف سلطه گرایانه خود در دریای جنوبی چین و قلدری برای کشورهای دیگر در منطقه است.

طبعاً، تهران مخالفتی نخواهد داشت زیرا رژيم از همان ارزش های استبدادی پکن پیروی می کند. تنها دستاورد مشخص این قرارداد این است که نه مردم و ملت‌های غیرفارس تحت اشغال ایران و نه مردم چین از آن سود نخواهند برد.


فواد فرج پور

مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی الاحواز
WWW.ALAHWAZ.COM

About Admin

Leave a Reply