تازه ترین خبرها
Home / گزارش ها / الاحواز / بیست وچهارمین روز از تجمع اعتراضی کارگران نیشکر سبع اتلال احواز اشغالی

بیست وچهارمین روز از تجمع اعتراضی کارگران نیشکر سبع اتلال احواز اشغالی

راهپیمایی کارگران جان به لب آمده نیشکر سبع اتلال احواز اشغالی توضیحات یکی از کارگران این شرکت در این ویدئو درباره مطالبات کارگران نیشکر را بشنوید.
۸ جولای ۲۰۲۰


امیر احوازی
مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی احواز
http://WWW.ALAHWAZ.COM
https://t.me/adpffarsi

About Admin

Leave a Reply

Share This