تازه ترین خبرها
Home / جغرافياي ايران جعلي / دوربین ھای مردم‌ بە کابوس نظام اشغالگر و مقامات فاسدش تبدیل شدەاند

دوربین ھای مردم‌ بە کابوس نظام اشغالگر و مقامات فاسدش تبدیل شدەاند

تجمع اعتراضی پاکبانان تبریز پایتخت آزربايجان جنوبی اشغالی و برخورد فیزیکی رئیس مزدور سازمان پسماند تبریز با خبرنگاری که در حال پوشش خبری اعتراضات پاکبانان بود!

فواد فرج پور

مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی الاحواز
WWW.ALAHWAZ.COM

https://www.youtube.com/watch?v=ReIDNIfg-WE&feature=youtu.be

About Admin

Leave a Reply