نماد سایت ADPF | جبهه دمکراتیک مردمی احواز

آخوند کجا و مردم کجا؟ پایان رژیم اشغالگر ایران!

این کلیپ تنها قطره‌ای از فلاکتی است که آخوند بر سر ملل غیرفارس تحت اشغال ایران آورده است. خشم این ملتها در حال رسیدن به مرحله عمل و انفجار است.

سکوت اگر در سالهای قبل ناروا بود، اکنون خیانت است.!

فواد فرج پور

مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی الاحواز
WWW.ALAHWAZ.COM

خروج از نسخه موبایل