تازه ترین خبرها
Home / جغرافياي ايران جعلي / نیروی انتظامی عملا بە حافظ ثروت و قاچاق سپاە تروریستی پاسداران تبدیل شدە است

نیروی انتظامی عملا بە حافظ ثروت و قاچاق سپاە تروریستی پاسداران تبدیل شدە است

نیروی انتظامی با ھدف قرار دادن کاسبکاران راە را برای سپاە تروریستی پاسداران، مافیای اصلی قاچاق در جغرافیای سیاسی موسوم به ایران ھموار می کند.

تیراندازی مستقیم پاسگاه روتک به سوی ماشین یک شهروند بلوچ بدون اخطار قبلی

‏فواد فرج پور

مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی الاحواز
WWW.ALAHWAZ.COM

About Admin

Leave a Reply

Share This