تازه ترین خبرها
Home / گزارش ها / الاحواز / جو احواز اشغالی ملتهب است

جو احواز اشغالی ملتهب است

درگیری مردم معترض به رژیم اشغالگر ایران درگیری و تیراندازی با نیروهای رژیم اشغالگر ایران در شهر آزادی در نزدیکی شهر صالحیه احواز اشغالی خبر میدهند
( خبر تایید یا رد نمیشود)
۱۷ جولای ۲۰۲۰

امیر احوازی
مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی احواز
http://WWW.ALAHWAZ.COM
https://t.me/adpffarsi

About Admin

Leave a Reply

Share This