نماد سایت ADPF | جبهه دمکراتیک مردمی احواز

ویدیوی دیگر از شهر باب هانی احواز اشغالی که به دنبال اعتراضات شب گذشته رژیم اشغالگر ایران نیروهایی را از شهرهای مختلف به شهر باب هانی احواز اشغالی اعزام کرده

ویدیوی دیگر از شهر باب هانی احواز اشغالی که به دنبال اعتراضات شب گذشته رژیم اشغالگر ایران نیروهایی را از شهرهای مختلف به شهر باب هانی احواز اشغالی اعزام کرده شهر به حالت حکومت نظامی درآمده ترس وجود رژیم اشغالگر ایران را فرا گرفته
۱۷ جولای ۲۰۲۰

امیر احوازی
مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی احواز
http://WWW.ALAHWAZ.COM
https://t.me/adpffarsi

خروج از نسخه موبایل