تازه ترین خبرها
Home / گزارش ها / الاحواز / برای تجزیه و فروش الاحواز به چین جعل احادیث کرده و میگویند دستور خداوند است! آیا منافقتر از آخوند وجود دارد!؟

برای تجزیه و فروش الاحواز به چین جعل احادیث کرده و میگویند دستور خداوند است! آیا منافقتر از آخوند وجود دارد!؟

امام جمعه شیراز، نماینده اشغالگر: «اساس ارتباط ایران و چین منطبق با دستورات خداوند در سوره مبارکه ممتحنه است.»

لطف‌الله دژکام در خطبه‌های نماز جمعه شیراز: «اساس روابط خارجه مسلمانان را خداوند در قرآن کریم مشخص کرده است، تاکید کرد که در بحث روابط ایران و چین موضوع خط سیاسی مطرح نیست بلکه پایه اقدامات مبتنی بر دستورات خداوند در سوره مبارکه ممتحنه است. خداوند در آیه هشتم از سوره مبارکه ممتحنه در خصوص شیوه رفتار و رابطه با غیرمسلمان، مسیر را مشخص کرده است. براساس این آیه شریفه، کافرها ۲ دسته هستند، یک عده با مسلمانان سرجنگ دارند و یک عده به جنگ مسلمانان نیامده و مسلمانان را نکشته‌اند و از خانه‌هایشان بیرون نکرده‌اند. خداوند تاکید فرموده که با کافرانی که به جنگ شما مسلمانان آمده‌اند، دوست نشوید اما با آنانکه با شما نجنگیده‌اند می‌توان رابطه‌ای عادلانه داشت.»

این یعنی سواستفاده از دین برای غارت و فروختن الاحوازی اشغالی که 95سال آنرا غارت کردند. گویا این پیمانکار رژيم اشغالگر فراموش کرده که چین بیش از یک میلیون از مسلمانان اویغور را در اردوگاههای کار اجباری و شستشوی مغزی به گروگان گرفته و بجنگ مسلمانان آمده است.

فؤاد فرج پور

About Admin

Leave a Reply

Share This