تازه ترین خبرها
Home / گزارش ها / الاحواز / اعتصابات کارگران نیشکر سبع اتلال احواز اشغالی وارد سی وپنجمین روز خود شد

اعتصابات کارگران نیشکر سبع اتلال احواز اشغالی وارد سی وپنجمین روز خود شد

اعتصاب کارگران نیشکر سبع اتلال احواز اشغالی امروز ۲۵ تیرماه ۹۹، در مقابل ساختمان نماینده نظامی دزد وفاسد رژیم اشغالگر ایران( فرمانداری) شهر سوس احواز اشغالی، وارد سی و پنجمین روز خود شد

کارگران معترض خواستار پرداخت معوقات مزدی، رسیدگی به وضعیت بد شغلی، تعیین تکلیف وضعیت شرکت،بازگشت کارگران اخراجی و تمدید دفترچه های درمانی هستند.
۱۹ جولای ۲۰۲۰

امیر احوازی
مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی احواز

http://WWW.ALAHWAZ.COM
https://t.me/adpffarsi

https://www.youtube.com/watch?v=h6dTyw304gQ&feature=youtu.be

About Admin

Leave a Reply

Share This