Home / گزارش ها / الاحواز / سوال از رهبر تروریستهای جهان خامنه ای

سوال از رهبر تروریستهای جهان خامنه ای

خامنه‌ای جنایتکار سال ۱۳۴۶ در زندان رژیم پهلوی به افسر نگهبانش نوشته بود؛ شما مالک الرقاب زندانیان نیستید. من به تلفن احتیاج دارم و این حق قانونی من است.

سوال از رهبر تروریستهای جهان خامنه ای

آیا شما خامنه ای تروریست وجنایتکار مالک الرقاب زندانیان عرب الاحواز اشغالی و سایر زندانیان ملتهای تحت ستم در جغرافیای جعلی موسوم به ایران که از ابتدایی ترین حقوق اولیه اعم از درمان به خارج از زندان ملاقات و تماس تلفنی با بستگانشان و مرخصی که در شرایط بد زندانهایتان بسر میبرند حق قانونی آنها نیست؟
۲۱ جولای ۲۰۲۰

امیر احوازی
مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی احواز
http://WWW.ALAHWAZ.COM
https://t.me/adpffarsi

About Admin

Leave a Reply

Share This