تازه ترین خبرها
Home / گزارش ها / الاحواز / چهلمین روز اعتصاب کارگران شجاع شرکت نیشکر سبع اتلال احواز اشغالی

چهلمین روز اعتصاب کارگران شجاع شرکت نیشکر سبع اتلال احواز اشغالی

کارگران معترض میگویند تا رسیدن به خواستهایمان به اعتراض و اعتصاب ادامه میدهیم.
۲۴ جولای ۲۰۲۰


امیر احوازی
مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی احواز
http://WWW.ALAHWAZ.COM
https://t.me/adpffarsi

About Admin

Leave a Reply

Share This