نماد سایت ADPF | جبهه دمکراتیک مردمی احواز

سی نهمین روز اعتصاب کارگران شرکت نیشکر سبع اتلال احواز اشغالی

سی نهمین روز اعتصاب کارگران شرکت نیشکر سبع اتلال احواز اشغالی مقابل ساختمان نماینده نظامی رژیم اشغالگر ایران ( فرمانداری ) در شهر سوس احواز اشغالی
۲۳ جولای ۲۰۲۰

امیر احوازی
مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی احواز
http://WWW.ALAHWAZ.COM
https://t.me/adpffarsi

خروج از نسخه موبایل