تازه ترین خبرها
Home / گزارش ها / الاحواز / تجمع کارگران فضای سبز شهرداری منطقه کوت عبدالله احواز اشغالی مقابل ساختمان نماینده تروریست و نظامی رژیم اشغالگر ایران

تجمع کارگران فضای سبز شهرداری منطقه کوت عبدالله احواز اشغالی مقابل ساختمان نماینده تروریست و نظامی رژیم اشغالگر ایران

تجمع کارگران فضای سبز شهرداری منطقه کوت عبدالله احواز اشغالی مقابل ساختمان نماینده تروریست و نظامی رژیم اشغالگر ایران (استانداری) ا‎حواز پایتخت در اعتراض بە عدم پرداخت مطالبات معوقە
۲۲ جولای ۲۰۲۰

امیر احوازی
مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی احواز
http://WWW.ALAHWAZ.COM
https://t.me/adpffarsi

About Admin

Leave a Reply

Share This