تازه ترین خبرها
Home / گزارش ها / الاحواز / تجمع اعتراضی کارگران شرکتی شهرداری بندرجمبرون احواز اشغالی نسبت به عدم پرداخت ماه ها حقوق مقابل ساختمان شورای شهر

تجمع اعتراضی کارگران شرکتی شهرداری بندرجمبرون احواز اشغالی نسبت به عدم پرداخت ماه ها حقوق مقابل ساختمان شورای شهر

طی روزهای گذشته، کارگران شرکتی شهرداری بندر جمبرون احواز اشغالی برای رساندن صدای اعتراضشان نسبت به عدم پرداخت ماه ها حقوق بارها دست به تجمع مقابل ساختمان منصبان رژیم اشغالگر ایران (شورای شهر) بندر جمبرون احواز اشغالی زده اند
۲۲ جولای ۲۰۲۰

امیر احوازی
مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی احواز
http://WWW.ALAHWAZ.COM
https://t.me/adpffarsi

About Admin

Leave a Reply

Share This