تازه ترین خبرها
Home / گزارش ها / الاحواز / چهل و پنجمین روز اعتصاب کارگران نیشکر سبع اتلال احواز اشغالی

چهل و پنجمین روز اعتصاب کارگران نیشکر سبع اتلال احواز اشغالی

چهل و پنجمین روز اعتصاب کارگران نیشکر سبع اتلال احواز اشغالی چهارشنبه ۸ مرداد ۱۳۹۹با حضور تعداد زیادی از کارگران شرکت در مقابل ساختمان نماینده نظامی رژیم اشغالگر ایران(فرمانداری ) در شهر سوس احواز اشغالی برگزار شد.


در ادامه کارگران در داخل شهر سوس احواز اشغالی راهپیمایی کردند. در این تجمع کارگران اعلام کردند تا رسیدن به مطالبات و کوتاه کردن دست بخش خصوصی به اعتراض و اعتصاب ادامه خواهند داد.
۲۹ جولای ۲۰۲۰


امیر احوازی
مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی احواز
http://WWW.ALAHWAZ.COM
https://t.me/adpffarsi

About Admin

Leave a Reply

Share This