نماد سایت ADPF | جبهه دمکراتیک مردمی احواز

اعتصاب در میدان نفتی دشت میسان احواز اشغالی

امروز چهار شنبه ۸ مردادماه ۱۳۹۹ تمامی کارکنان شاغل در میدان نفتی دشت میسان احواز اشغالی دست از کار کشیده اند و احتمال می رود روز جمعه این میدان‌ نفتی که توسط شرکت نفت چین مدیریت می شود از مدار تولید خارج خواهد شد.
علت اعتصاب پیشنهاد دستمزد پایین به پرسنل میدان نفتی دشت میسان٫از جانب شرکت <<ایران افق>> می باشد.
شنیده‌ها حاکی از زد و بند شرکت مهندسی و توسعه نفت PEDEC با شرکت <<ایران افق>> جهت برنده شدن در مناقصه دارد.
۲۹ جولای ۲۰۲۰


امیر احوازی
مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی احواز
http://WWW.ALAHWAZ.COM
https://t.me/adpffarsi

خروج از نسخه موبایل