نماد سایت ADPF | جبهه دمکراتیک مردمی احواز

قرارداد 25ساله برای ترور

از وجوه تشابه ولایت فقیه و کمونیسم، ترور مخالفان در خارج از مرزهاست. رژیم آخوندیسم ید طولایی در ترور مخالفان خود در آسیا و اروپا دارد. از ملا زاده و دکتر صفی زاده و مسعود مولوی گرفته تا بختیار و برومند و قاسملو و احمد مولا رهبر فقید جنبش عربی آزادسازی الأحوازيه.
کمونیستهای چین نیز اجازه نفس کشیدن به مخالفانش در شرق آسیا را نمی‌دهد. و حالا قراداد معروف ترکمانچای چینی، نقطه وصل ولایت فقیه است با کمونیستهای چین.

حمید قرگوزلو از انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر میگوید:
“با این قرارداد دایره ترور مخالفین هر دو حکومت کل زمین را فرا خواهد گرفت.”

هنوز قرارداد 25ساله با چین کمونیست امضا نشده، تهدید به ترور مخالفان رژیم خونریز ملایان در مالزی آغاز شد.
سازمان بین‌المللی حفاظت از حقوق بشر(IOPHR) مینویسد‌‌‌: “به تازگی ابراهیم احراری از شبکه تلوزیونی توحیدی کلمه و دیگر فعالانی که نقش مهمی در افشای جنایتهای ایران علیه مردمش(بخوانید ملل غیرفارس تحت اشغال ایران) داشته‌اند، تهدید به قتل شده‌اند.
این موضوع یک پیام دارد‌‌‌‌‌‌؛

اگر دست ما به ترور در شرق آسیا نمی‌رسد، اما هم‌پیمان کمونیست ما در این کار متخصص است!.

فواد فرج پور

مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی الاحواز
WWW.ALAHWAZ.COM

خروج از نسخه موبایل