الاحوازويديوها

دوشنبه اعتراض کشاورزان ملت عرب احواز اشغالی به نبود آب و سهل انگاری عمدی نظام فاسد برای کوچاندن ملت و صاحبان اصلی سرزمین الاحواز العربیه اشغالی.

دوشنبه اعتراض کشاورزان ملت عرب احواز اشغالی به نبود آب و سهل انگاری عمدی نظام فاسد برای کوچاندن ملت و صاحبان اصلی سرزمین الاحواز العربیه اشغالی.

نفرت و کراهت ملت عرب الاحواز از نظام اشغالگر ایرانی به نهایت خود رسیده است .

فواد فرج پور

مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی الاحواز
WWW.ALAHWAZ.COM

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا