Home / جغرافياي ايران جعلي / صفحە فارسی وزارت خارجە آمریکا:

صفحە فارسی وزارت خارجە آمریکا:

با وجود ادعاهای دروغین مبنی بر دفاع از همه مسلمانان، رژیم اشغالگر ایران همچنان سرکوب گسترده میلیون ها مسلمان اویغور در سین کیانگ چین را نادیده می گیرد. حتی برخی از نخبگان داخلی، به ریاکاری و سکوت بیش از حد رژیم غیرقانونی ایران معترض هستند. رژیم آخوندی ایران می خواهد به هر بهانه‌ای، قرارداد با چین را که هیچ نفعی برای مردم ندارد، توجیه کند. به جای درخواست پایان دادن به رفتار بیرحمانه با اویغورها، رژیم اشغالگر ایران، اویغورهای مظلوم را سرزنش کرده و آنها را «داعش چین» میداند.

فواد فرج پور

مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی الاحواز
WWW.ALAHWAZ.COM

About Admin

Leave a Reply