نماد سایت ADPF | جبهه دمکراتیک مردمی احواز

کارگران فاز ١۴ شرکت ای جی و جم ٢ به اعتصاب پیوستند!

روز یکشنبه ۱۲ مردادماه ۱۳۹۹با اعتصاب گسترده کارگران و کارکنان شرکت.پارس جنوبی شروع شد و سپس اعتصاب به عسلوه احواز اشغالی و فاز ١۴ شرکت ای جی هم رسید.
۲ اوت ۲۰۲۰


امیر احوازی
مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی احواز
http://WWW.ALAHWAZ.COM
https://t.me/adpffarsi

خروج از نسخه موبایل