تازه ترین خبرها
Home / گزارش ها / الاحواز / ادامه بازداشتهاى دسته جمعى رژیم اشغالگر ایران دراحواز اشغالی

ادامه بازداشتهاى دسته جمعى رژیم اشغالگر ایران دراحواز اشغالی

بازداشت سه جوان عرب در منطقه غزاله بندر معشور احواز اشغالی وپرونده سازى و اتهام هاى واهى نهادهاى امنيتى رژیم اشغالگر ایران به سه جوان عرب اهل بندر معشور بنام هاى علی بترانى فرزند خليل، حسين بترانى فرزند خليل و جوان ديگرى بنام صادق در ۴ مردادماه ۱۳۹۹

تروریست سردار حیدر عباس زاده، فرمانده نيروى انتظامى رژیم اشغالگر ایران در احواز پایتخت روز شنبه ۴ مردادماه ۱۳۹۹ از بازداشت اين سه نفر خبر داد و آنها را در هجوم به منزل بسيجى مزدور وتروریست امين آلبوغبيش رئيس پايگاه شهرک یا منطقه غزاله متهم كرد. ۱ مرداد ماه ۱۳۹۹ در هجوم به منزل اين تروریست ورئيس پايگاه بسيج، مادر او بنام خيريه آلبوغبيش كشته شد.

منابع حقوق بشر از احواز پایتخت مى گويند؛ اين سه جوان در حوزه فرهنگى در منطقه غزاله معشور فعاليت هاى چشم گیری داشتند. در سال هاى اخير، جهت جلوگيرى از فعاليت هاى فعالان عرب براى آنان پرونده سازى كرده و صدها نفر تا كنون در زندانهای رژیم اشغالگر ایران در بلاتكليفى بسر مى برند.

منبع محلى از بندر معشور مى گويد؛امین آلبوغبیش مخبر اداره اطلاعات و رئيس پايگاه بسيج و در سرکوب جوانان منطقه غزاله بندر معشور در اعتراضات آبان ۱۳۹۸ نقش فراوانى داشته است و هجوم به منزل او به دليل نقشش در سركوب اعتراضات و بازداشت جوانان اين منطقه است.
۱ اوت ۲۰۲۰


امیر احوازی
مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی احواز
http://WWW.ALAHWAZ.COM
https://t.me/adpffarsi

About Admin

Leave a Reply

Share This