نماد سایت ADPF | جبهه دمکراتیک مردمی احواز

تجمع اعتراضي كارگران شهردارى منطقه كوت عبدالله احواز پایتخت به عدم پرداخت حقوقشان

كارگران شهردارى منطقه كوت عبدالله احواز پایتخت به عدم پرداخت حقوقشان در مقابل ساختمان نماینده نظامی رژیم اشغالگر ایران( استاندارى )اقدام به اعتراض كردند.
۱ اوت ۲۰۲۰


امیر احوازی
مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی احواز
http://WWW.ALAHWAZ.COM
https://t.me/adpffarsi

خروج از نسخه موبایل