تازه ترین خبرها
Home / گزارش ها / الاحواز / بازگشت هزاران کارگر فاز ۱۴ عسلوه احواز اشغالی به خانه هایشان

بازگشت هزاران کارگر فاز ۱۴ عسلوه احواز اشغالی به خانه هایشان

بازگشت هزاران کارگر فاز ۱۴ عسلوه احواز اشغالی به خانه هایشان

فاز ۱۴ عسلوه احواز اشغالی تعطیل شد
۴ اوت ۲۰۲۰


امیر احوازی
مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی احواز
http://WWW.ALAHWAZ.COM
https://t.me/adpffarsi

About Admin

Leave a Reply