تازه ترین خبرها
Home / گزارش ها / الاحواز / کارگران نیشکر سبع اتلال احواز اشغالی وارد پنجاه و چهارمین روز اعتصاب خود شدند

کارگران نیشکر سبع اتلال احواز اشغالی وارد پنجاه و چهارمین روز اعتصاب خود شدند

امروز هم کارگران نیشکر سبع اتلال احواز اشغالی به مانند روز های گذشته تجمع اعتراضی خود در مقابل ساختمان نماینده نظامی رژیم اشغالگر ایران (فرمانداری) شهر سوس احواز اشغالی ادامه دادند.

در این تجمع، کارگران بر ضرورت اتحاد و ادامه اعتصاب تا رسیدن به مطالبات، تاکید کردند
۷ اوت ۲۰۲۰


امیر احوازی
مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی احواز
http://WWW.ALAHWAZ.COM
https://t.me/adpffarsi

About Admin

Leave a Reply

Share This