تازه ترین خبرها
Home / گزارش ها / الاحواز / کارگران نیشکر سبع اتلال احواز اشغالی وارد پنجاه و سومین روز اعتصاب خود شدند

کارگران نیشکر سبع اتلال احواز اشغالی وارد پنجاه و سومین روز اعتصاب خود شدند

امروز هم کارگران نیشکر سبع اتلال احواز اشغالی به مانند روز های گذشته تجمع اعتراضی خود در مقابل ساختمان نماینده نظامی رژیم اشغالگر ایران (فرمانداری) شهر سوس احواز اشغالی ادامه دادند.

در این تجمع، کارگران بر ضرورت اتحاد و ادامه اعتصاب تا رسیدن به مطالبات، تاکید کردند

مهم ترین مطالبات کارگران در این اعتصاب به قرار زیر است:

پرداخت فوری حقوق های معوقه و تمدید دفترچه بیمه
بازگشت به کار فوری برای همکاران اخراج شده
بازداشت فوری اسد بیگی و مجازات حبس ابد برای اسدبیگی- رستمی
خلع ید فوری کارفرمای اختلاسگر و بخش خصوصی از شرکت نیشکر سبع اتلال احواز اشغالی بازگرداندن فوری ثروت های اختلاس شده به کارگران
پایان کار مدیران بازنشسته
۶ اوت ۲۰۲۰


امیر احوازی
مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی احواز
http://WWW.ALAHWAZ.COM
https://t.me/adpffarsi

About Admin

Leave a Reply

Share This