تازه ترین خبرها
Home / گزارش ها / الاحواز / فاجعه گرفتگی فاضلاب در بازار صفا المحمره احواز اشغالی

فاجعه گرفتگی فاضلاب در بازار صفا المحمره احواز اشغالی

بی لیاقتی وبی مسولیتی کارگزاران بومی وغیر بومی رژیم اشغالگر ایران به وضعیت اسفناک بازار صفا ، گرفتگی فاضلاب در این بازار در مسیر عبور و مرور مردم تشدید شده است
۵ اوت ۲۰۲۰

امیر احوازی
مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی احواز
http://WWW.ALAHWAZ.COM
https://t.me/adpffarsi

About Admin

Leave a Reply