Home / دیدگاه‌ها / عبادان و محمرة از ديروز تا امروز

عبادان و محمرة از ديروز تا امروز

عبادان و محمرة دو شهر مهم خاورميانه از نظر منابع و ثروتهای خدا دادی در احواز اشغالی بسیار حائز اهمیت می باشند.
این منابع را رژیم غاصب اشغالگر ایران از آب شیرین گرفته تا زمینهای حاصل خیز ، ودیگر ثروات را به تاراج برده و تمامی خیرات اين دو شهر تاریخی را به نفع سياست هاي نظام تروريستي آخوندي مصادره نموده است.
این دو قطب مهم اقتصادي از نظر جذابيت گردشگری اهمیت خاصی داشت. و گردشگران زيادي را به سوي خود می کشاند.
اين دو بندر موقعيت استراتژيك مهمي در خاورميانه داشتند اما به سبب سياست هاي بيرحمانه نظام از اساسي ترين حقوق انساني كه آب شرب و غذاي سالم مي باشد محروم شده اند.
این دو شهر كه يك زمان به عنوانةعروس خاورميانه از آن ها ياد مي شد بر اثر چپاول و غارت منابع دريايي و زميني و عدم اهمیت دادن به زیر ساختهای این دو شهر مهم و تاریخی
مانند فاضلاب شهري، و ریختن پس آبهای صنعتی در رودخانه ها و سرازير شدن فاضلاب های شهری در دو شهر عبادان و محمره که آن دو شهر زیبا را به مانند زندگی کپرنشینی تبدیل کرده است.
بی اهمیتی نظام اشغالگر ایران به قصد “این شرایط رابه وجود آورده ، تا هیچ گردشگری وارد این منطقه نشود ، وبا تمدن وفرهنگ دیرینه عرب الاحوازي( آداب ورسوم) آشنا نشوند.ودر نهایت مردم اصلی و صاحب زمین بر اثر شرائط سخت آن شهرها را ترک کنند.اما مردم غیور آبادان ومحمره تا آخرین نفس آنجا را ترک نخواهند کرد زیرا این زمینها متعلق به آباء واجدا آنهاست.

رضا هلالات
عضو جبهه دمكراتيك مردمي احواز

About Admin

Leave a Reply

Share This