نماد سایت ADPF | جبهه دمکراتیک مردمی احواز

رویترز‌‌‌‌‌: حیات حزب الله در لبنان برای حکومت ملایان ایران بسیار پرهزینه شده است!

گزارش رویترز از قیام مردم لبنان: با افزایش خشم روزافزون مردم از انفجار بیروت، معترضین ساختمانهای وزارت‌خانه‌ها را مورد هجوم قرار دادند.
تظاهراتی که با تجمع حدود ده هزار معترض لبنانی در میدان شهدا همراه بود.

معترضین خواستار استعفای سیاستمداران لبنانی به دلیل سهل انگاری در انفجار بیروت که منجر به کشته شدن حدود 158 نفر و زخمی شدن حدود 6 هزار نفر شد.
معترضین در هجوم به وزارت خارجه لبنان قاب عکسهای “میشل عون”(مزدور خودفروخته ایران اشغالگر) را به آتش کشیدند که نماینده یک قشر سیاسی حاکم لبنان برای چند دهه بوده است و آنها او را در بحرانهای سیاسی و اقتصادی کشور مقصر میدانند.

اعتراض کنندگان دفاتر انجمن بانکهای لبنان را نیز روز شنبه تخریب کردند.

فواد فرج پور

مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی الاحواز
WWW.ALAHWAZ.COM

خروج از نسخه موبایل