نماد سایت ADPF | جبهه دمکراتیک مردمی احواز

تجمع اعتراضی کارگران بازنشسته شهر سوس احواز اشغالی

روز شنبه ۱۸ مردادماه ۱۳۹۹، جمعی از کارگران بازنشسته شرکت میان آب شهر سوس احواز اشغالی در اعتراض به عدم وصول مطالبات صنفی تجمع کردند.
که پس از پرداخت سی سال حق بیمه از شرکت میان آب شهر سوس احواز اشغالی بازنشست شدند در اعتراض به پرداخت نشدن سنوات خدمت آنها علیرغم رای صادره از سوی هیئت تشخیص و هیئت اداره کار شهر سوس و علوان احواز اشغالی و ماده بیست وشش قانون کار و بازرسی کار در مقابل ساختمان نماینده نظامی رژیم اشغالگر ایران(فرمانداری) شهر سوس احواز اشغالی تجمع صنفی خود را برگزار کردند.
۸ اوت ۲۰۲۰


امیر احوازی
مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی احواز
http://WWW.ALAHWAZ.COM
https://t.me/adpffarsi

خروج از نسخه موبایل