تازه ترین خبرها
Home / گزارش ها / الاحواز / شصت و سومین روز اعتصاب کارگران نیشکر سبع اتلال

شصت و سومین روز اعتصاب کارگران نیشکر سبع اتلال

نظام فاسد ايران اشغالگر راهی جز اعتصاب و اعتراض برای رسیدن بە خواستەهای بر حق کارگران باقی نگذاشتە است.

روز یکشنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۹, شصت و سومین روز اعتصاب کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، با حضور جمعی از کارگران این واحد صنعتی تولیدی در مقابل درب فرمانداری نظامی شهرستان سوس برگزار شد.
از جمله مطالبات کارگران نیشکر سبع اتلال بازگشت به کار همکاران اخراج, بر چیده شدن بخش خصوصی و پرداخت دستمزدهای عقب افتاده این کارگران است.

فواد فرج پور

مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی الاحواز
WWW.ALAHWAZ.COM

About Admin

Leave a Reply

Share This