تازه ترین خبرها
Home / گزارش ها / الاحواز / ١۸ آگست سالروز قتل عام در سینما رکس عبادان احواز اشغالی توسط جنایتکاران خمینی دجال

١۸ آگست سالروز قتل عام در سینما رکس عبادان احواز اشغالی توسط جنایتکاران خمینی دجال

هولوکاست سینما رکس عبادان احواز اشغالی که ۴۰۰ نفر در آتش کینه و نفرت رژیم اشغالگر ایران از ملت عرب الاحواز اشغالی زنده زنده در آتش سوختند

جنایتی که توسط مزدوران اشغالگر فارس و به دستور آخوندهای رژیم اشغالگر ایران در شنبه شب ۱۸ آگوست ۱۹۷۸ انجام شد.

روحشان شاد و یادشان گرامی باد
۱۸ اوت ۲۰۲۰


امیر احوازی
مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی احواز
http://WWW.ALAHWAZ.COM
https://t.me/adpffarsi

About Admin

Leave a Reply

Share This