نماد سایت ADPF | جبهه دمکراتیک مردمی احواز

اسکادران پنجم ارتش آمریکا مراقب تحرکات رژيم ایران در خلیج عربی است.

جیمز مالوی: فرمانده اسکادران پنجم ارتش آمریکا رژیم اشغالگر ایران را تهدید کرد که هرگونه رفتار ماجراجویانه آنرا با قدرت پاسخ خواهند داد
مالوی گزینه نظامی را برای پاسخ به تهدیدهای رژيم ایران را برای کشورش محفوظ میدارد.
۱۸ اوت ۲۰۲۰


امیر احوازی
مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی احواز
http://WWW.ALAHWAZ.COM
https://t.me/adpffarsi

خروج از نسخه موبایل