جغرافياي ايران جعليجهان

نظام اشغالگر ایران تلاش می کند مشروعیت از دست رفتە خود در منطقە را با ترور بدست بیاورد

رھام یعقوب از فعالان سیاسی بصرە کە در 2 سال گذشتە نقش مھمی را در رھبری تظاھرات ضد سیاستھای نظام اشغالگر ایران در جنوب عراق ایفا کردە بود، شب گذشتە توسط گروەھای تروریستی وابستە بە جمھوری اسلامی ترور شد.
روحش شاد و قرین رحمت الهی

‏فواد فرج پور

مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی الاحواز
WWW.ALAHWAZ.COM

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا