تازه ترین خبرها
Home / گزارش ها / الاحواز / ۲۹ مرداد – شصت و ششمین روز اعتصاب و تجمع کارگران شرکت قوماط(سبع اتلال)

۲۹ مرداد – شصت و ششمین روز اعتصاب و تجمع کارگران شرکت قوماط(سبع اتلال)

کارگران غیور شرکت نیشکر قوماط در سوس امروز نیز در مقابل فرمانداری با تاکید بر ضرورت اتحاد و ادامه اعتصاب تا رسیدن به مطالبات دست تجمع زدند.

مهم ترین مطالبات کارگران در این اعتصاب به قرار زیر است و تاکنون کوچکترین رسیدگی به وضعیت این کارگران انجام نگرفته است،

پرداخت فوری حقوق های معوقه و تمدید دفترچه بیمه
بازگشت به کار فوری برای همکاران اخراج شده
بازداشت فوری اسد بیگی و مجازات حبس ابد برای اسدبیگی- رستمی
خلع ید فوری کارفرمای اختلاسگر و بخش خصوصی از شرکت
بازگرداندن فوری ثروت های اختلاس شده به کارگران
پایان کار مدیران بازنشسته.

فواد فرج پور

مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی الاحواز
WWW.ALAHWAZ.COM

About Admin

Leave a Reply

Share This