تازه ترین خبرها
Home / گزارش ها / الاحواز / کارگران نیشکر قوماط (سبع اتلال) احواز اشغالی در شصت و نهمین روز از اعتصابشان با تجمع در مقابل ساختمان نماینده نظامی دزد وفاسد رژیم اشغالگر ایران

کارگران نیشکر قوماط (سبع اتلال) احواز اشغالی در شصت و نهمین روز از اعتصابشان با تجمع در مقابل ساختمان نماینده نظامی دزد وفاسد رژیم اشغالگر ایران

کارگران نیشکر قوماط (سبع اتلال) احواز اشغالی در شصت و نهمین روز از اعتصابشان با تجمع در مقابل ساختمان نماینده نظامی دزد وفاسد رژیم اشغالگر ایران ( فرمانداری) شهر سوس احواز اشغالی خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند.

معترضان اهم مطالبات خود را پرداخت معوقات مزدی، رسیدگی به وضعیت شغلی، تعیین تکلیف شرکت، بازگشت به کار همکاران اخراج شده، ابطال واگذاری شرکت به بخش خصوصی و همچنین تمدید مهلت دفترچه‌های درمانی، عنوان کرده‌اند.
۲۲ اوت ۲۰۲۰

امیر احوازی
مرکز اطلاع رسانی جبهه دمکراتیک مردمی احواز
http://WWW.ALAHWAZ.COM
https://t.me/adpffarsi

About Admin

Leave a Reply

Share This